• Regulamin Strony / Polityka prywatności I ADKSolid - dodatki do SOLIDWORKS®

Szanowny Użytkowniku!

Właścicielem i Administratorem Strony/Sklepu jest Firma ADKSolid Sp. z o. o. z siedzibą we Włodawie 22-200, przy ul. Mielczarskiego 6 NIP 5651530782 Regon 520282757 email:adksolid@adksolid.com, zwana dalej Administratorem, której prawa i obowiązki w stosunku do Użytkowników Strony www.sklep.adksolid.com określa niniejszy regulamin, co do którego nie ma możliwości indywidualnego zgłaszania zastrzeżeń. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony www.adksolid.com - dalej zwana Użytkownikiem potwierdza, że zapoznała się z zasadami korzystania ze Strony, które określa niniejszy Regulamin.

 
 §1 Zasady korzystania ze strony

 

 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i możliwe zarówno po, jak i bez rejestracji i założenia konta w serwisie, przy zastrzeżeniu, iż pobranie oraz otwieranie niektórych, określonych plików możliwe jest jedynie po zalogowaniu się na Stronie (po dokonaniu procesu rejestracji). Użytkownik Strony będąc w trakcie jej użytkowania akceptuje regulamin Strony w całości i bez zastrzeżeń.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie na własne ryzyko a odpowiedzialność za: wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 3. ADKSolid za pośrednictwem Strony zapewnia Użytkownikom Strony, dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, a w szczególności dostęp do informacji znajdujących się na Stronie.
 4. Firma ADKSolid w osobie Administratora Strony uprawniona jest do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich Informacji w każdym czasie bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkowników i osoby trzecie.
 5. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Strony, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, działa na szkodę innych Użytkowników lub właściciela Strony i/lub osób/podmiotów trzecich.
 6. Poszczególne usługi świadczone za pośrednictwem Strony mogą być udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie opłat za poszczególne lub wszystkie usługi/zasoby oferowane za pośrednictwem Strony.

 
 §2 Rejestracja na stronie

 

Użytkownik rejestrujący się na stronie www.sklep.adksolid.com:
 1. akceptuje Regulamin w całości, bez wyjątków i/lub zastrzeżeń;
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one udostępnione podczas procesu rejestracji i/lub później w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Strony;
 3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej wyłącznie od Administratora;
   
§3 Dostawa i płatność
 

SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY/ODBIORU PRODUKTU

 1. Udostępniamy następujące formy dostawy/odbioru towaru:
-> Produkty oferowane w sklepie są produktami cyfrowymi, które sprzedawane są wyłącznie w formie elektronicznej - do pobrania ze strony sklepu - po wcześniejszym opłaceniu zakupu online
-> Możliwość pobrania produktu następuje po jego opłaceniu i zaksięgowaniu środków na naszym koncie dlatego:
      * przy płatności przelewem online za pośrednictwem bramki płatniczej PayU - możesz pobrać produkt po otrzymaniu potwierdzenia o zaksięgowaniu płatności, która zostanie do Ciebie wysłana automatycznie przez operatora PayU obsługującego płatności online;
      * przy płatności poprzez przelew bankowy, który wykonasz samodzielnie ze swojego konta na dane podane w zamówieniu - oczekuj na maila potwierdzającego zaksięgowanie środków na naszym koncie, dopiero wówczas możesz pobrać produkt - ta droga jest dłuższa i zależy od kraju z którego dokonujesz płatności oraz terminów jakimi poszczególne banki posługują się przy księgowaniu przelewów zagranicznych/walutowych itp.

     2. Dlatego pamiętaj, że termin dostawy zależy od formy płatności jaką wybierzesz przy realizacji zamówienia na sklepie.
     3. PAMIĘTAJ! Początek biegu terminu dostawy liczy się - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
     4. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią.
     5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu w przypadku dni roboczych tj. jeden z dni od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 16:00 - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku zamówień złożonych poza wyznaczonym wyżej czasem rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym od godziny 8:00 zgodnie z kolejnością wpływu zamówień.
     6. Na całościowy czas realizacji zamówienia składa się: czas rozpoczęcia realizacji zamówienia + uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
KOSZTY DOSTAWY

Z uwagi na fakt, iż oferowane w sklepie towary są produktami cyfrowymi, które sprzedajemy i wysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej - nie obciążamy klientów żadnymi kosztami dostwy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Udostępniamy następujące formy płatności:
-> Płatność przelewem / wpłata na konto - na rachunek bankowy Sprzedawcy
-> Przelewy online - PayU
-> Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie udało Ci się opłacić zamówienia online - przez płatność automatyczną poniżej podajemy dane do wykonania przelewu tradycyjnego:

ADKSolid Sp z o. o.
22-200 Włodawa ul. Mielczarskieog 6
IBAN: PL75 1050 1953 1000 0090 8141 7793
SWIFT: INGBPLPW
ING Bank Śląski S.A.

Z uwagi na fakt, iż oferowane w niniejszym sklepie oprogramowanie dystrybuowane jest wyłącznie w formie elektronicznej, toteż jego sprzedaż poza teren Polski traktowana jest w myśl przepisów jako eksport usług, tak więc w ww. przypadkach stawka VAT obowiązująca przy transakcjach to stawka "NP - nie podlega" – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, nabywca zapłaci VAT w swoim kraju (odwrotne obciążenie).


§4
Polityka zwrotów

Biorąc pod uwagę prawa Klientow wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 oraz fakt, iż niniejszy sklep oferuje zakup wyłącznie produktów cyfrowych, Klient składając zamówienie świadomie i dobrowolnie oświadcza - oznaczając / bądź nie niniejszą zgodę - "Przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni). Wiem, że tracę ustawowe prawo do odstąpienia, ale mogę w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Rozumiem, że zamówienie usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty."

Brk wyrażenia zgody uniemożliwia zakup produktów cyfrowych na sklepie a tym samym uniemożliwia rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę.

§5 Reklamacje


 1. Jeżeli doszło do sytuacji gdy konieczne jest złożenie reklamacji, prosimy o dokonanie tego poprzez:
-> pisemnie na adres: ul. Mielczarskiego 6 22-200 Włodawa;
-> w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adksolid@adksolid.com;
      2. Zalecamy - podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
      3. Ww. informacje mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
     4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
      5. Produkty oferowane w sklepie internetowym VPSProduct.pl są objęte gwarancją producenta.
      6. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, należy kontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub mailowo.


                                                                                           §6 Polityka prywatności - ochrona danych osobowych oraz prawa autorskie
 
 1. Informacje o charakterze danych osobowych są przekazywane Firmie ADKSolid przez Użytkownika dobrowolnie i pozostają własnością osoby udostępniającej swoje dane, jednakże przekazanie ich Firmie ADKSolid jest równoznaczne z udzieleniem ADKSolid zgody na przetwarzanie i wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych, statystycznych oraz marketingowych.
 2. Przekazywane przez Użytkownika dane są poufne, a ADKSolid gwarantuje, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników. ADKSolid oświadcza, iż dane Użytkowników nie będą sprzedawane ani przekazywane jakiejkolwiek innej organizacji lub osobie trzeciej. ADKSolid chroniąc dane Użytkowników kieruje się Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Wypełniając formularz kontaktowy, Użytkownik podaje dane: imię, nazwisko, dane firmy dla której pracuje oraz adres e-mail, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez ADKSolid ww. jego danych osobowych do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez ADKSolid, a w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach i nowościach. Informowanie o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywanie relacji, informowanie o zmianach i nowościach odbywać się będzie drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie przez ADKSolid ww. jego danych osobowych informuje o tym fakcie Administratora drogą mailową na adres Administratora adksolid@adksolid.com.
 4. Użytkownik dane z formularza kontaktu przekazuje Firmie ADKSolid dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Poprawa danych Użytkownika odbywa się na drodze zgłoszenia mailowo na adres Administratora adksolid@adksolid.com zmian przez samego Użytkownika z podaniem, które dane ulegają zmianie lub które dane Użytkownik chce usunąć lub też na drodze samodzielnego poprawienia ww. danych przez Użytkownika.
 5. Zawartość Strony może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony ADKSolid i w ramach przeznaczenia określonego przez ADKSolid.
 6. Zawartość Strony, a w szczególności treść, grafika, zdjęcia, obrazki oraz inne materiały chronione są prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie w/w Ustaw podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

 
  §7 Polityka Ciasteczek

 

 1. Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony - dalej zwana Użytkownikiem potwierdza, że zapoznała się z zasadami korzystania ze Strony, w tym również z Polityką Ciasteczek (Cookies) i wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używane przez Administratora Strony ciasteczka, powinien zmienić ustawienia w swojej przeglądarce w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron ADKSolid.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika podczas gdy Użytkownik korzysta z różnych stron w internecie. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator Strony używa ciasteczek w celach m.in.: by dostosować zawartość Strony do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze Strony by działała szybciej, by lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika oraz do zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć zasady korzystania ze Strony przez Użytkowników, pomagając tym samym w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony oraz po to by utrzymać sesję Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach.
 5. Na Stronie mogą być używane dwa rodzaje Ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne pozostają na komputerze Użytkownika jedynie podczas korzystania ze Strony, a więc pozostają tam tylko do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Mechanizm Ciasteczek sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika. Ciasteczka stałe pozostają na komputerze Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy Użytkownik je usunie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie komputera nie powoduje ich usunięcia z komputera Użytkownika, niemniej mechanizm Ciasteczek trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
 6. Rodzaje Ciasteczek używanych na Stronie (Typ Ciasteczka oraz Do czego są wykorzystywane)
  Konieczne do działania Strony: Ciasteczka absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać - pozwalają na poruszanie się po Stronie oraz używanie jej elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na Stronę w tej samej sesji.
  Bezpieczeństwo i uwierzytelnienie: Ciasteczka wykorzystywane w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom na Stronie w tym także wycieku danych. Ciasteczka umożliwiające weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Strony. Ciasteczka służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
  Poprawiające wydajność, służące do analizy i badań: Ciasteczka wykorzystywane aby: dowiedzieć się jak dobrze działa Strona, zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy Użytkownicy wchodzą na Stronę z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Zbieranie informacji o tym jak Użytkownik korzysta ze Strony poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedza, czasu jaki na nich spędza oraz problemów jakie na nich napotyka. Ciasteczka te umożliwiają Administratorowi lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. To pozwala Administratorowi poprawiać również działanie Strony.
  Poprawiające funkcjonalność: Ciasteczka wykorzystywane w celu uzyskania informacji na temat preferencji Użytkownika. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami. Umożliwiają zapamiętywanie ustawień i wyborów Użytkownika (np. nazwa Użytkownika, region w którym jest, indywidualne ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Użytkownikowi na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
  Reklamowe: Ciasteczka reklamowe umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest Strona, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Strony, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez Administratora Strony przychodów reklamowych. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe, które służą do dostarczania Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te Ciasteczka pozwalają Administratorowi również mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 7. Strona www.adksolid.com używa również Ciasteczek podmiotów trzecich, tak więc korzystając ze Strony możesz otrzymywać Ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów, a także od firm realizujących na Stronie kampanie reklamowe.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Ciasteczek, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Ciasteczek w komputerze Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Ciasteczek na komputerze Użytkownika. Niemniej Użytkownik musi pamiętać, iż zablokowanie lub ograniczenie Ciasteczek używanych przez Administratora może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z Ciasteczek może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Niemniej Użytkownik musi pamiętać, iż zablokowanie Ciasteczek używanych przez Administratora Strony może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony i brak zwrotnych informacji dla Administratora o komforcie korzystania ze Strony oraz preferencjach Użytkowników.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Ciasteczka korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  §8 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie na własne ryzyko a odpowiedzialność za: wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na Stronie i/lub zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych. ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą ADKSolid.
 3. ADKSolid dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na Stronie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
 4. ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 5. W przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, iż na Stronie znajdują się treści i materiały nieprawdziwe, naruszające prawo lub dobra osobiste osób trzecich ADKSolid podejmie odpowiednie działania zmierzające do usunięcia lub zmiany ww. treści w terminie ustalonym przez Administratora.
 6. ADKSolid nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie, za wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi umowami, np. partnerskimi.
 7. ADKSolid ma prawo korygować zawartość Strony w dowolnym dla siebie czasie bez powiadamiania Użytkowników. ADKSolid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Strony.
 8. ADKSolid może publikować bannery i/lub linki do innych stron i serwisów internetowych, jednak ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na ww. stronach (stronach partnerów). Korzystając z banneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, dlatego też ADKSolid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Fakt zamieszczenia linku/baneru nie stanowi potwierdzenia przez ADKSolid strony lub adresu internetowego. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyka związanego z użytkowaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w ten sposób. ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych, kupowanych lub reklamowanych za pośrednictwem Strony (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 9. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw ADKSolid, a związane z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
 
  §9 Postanowienia końcowe

 

 1. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści zamieszczonych na Stronie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem Stroną Internetową, bez zgody Użytkowników i osób trzecich oraz bez możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów ww. podmiotów/osób.
 3. Ze względu na techniczne ograniczenia ADKSolid nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. ADKSolid nie może też zapewnić, że przeglądanie Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 6. ADKSolid zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na Stronie i wchodzą w życie z dniem publikacji.Ostatnia aktualizacja 10-07-2023

 • Sklep zamknięty

sklep w budowie