• Reklamacje I ADKSolid - dodatki do SOLIDWORKS®

Jeżeli doszło do sytuacji gdy konieczne jest złożenie reklamacji, prosimy o dokonanie tego poprzez:

->
pisemnie na adres: ul. Mielczarskiego 6 22-200 Włodawa;

->
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adksolid@adksolid.com;

Zalecamy - podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Ww. informacje mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.Produkty oferowane w sklepie internetowym VPSProduct.pl są objęte gwarancją producenta.
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, należy kontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub mailowo.
  • Sklep zamknięty

sklep w budowie