Kolejny materiał, w którym będę przekonywał Cię do tego, że SUPERkomputer to nie wszystko jeżeli chodzi o wydajność pracy w SOLIDWORKS®. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest to, aby Twoja stacja robocza spełniała wszelkie wymagania programowo-sprzętowe. Niemniej po tym jak pokonasz problemy z sterownikami i ustawieniami karty grafiki, samego WINDOWSa możesz nadal mieć spore problemy z SOLIDWORKSem a w szczególności z „dużymi złożeniami”.
Przygotowałem 10 porad / wskazówek wartych uwzględnienia / rozważenia wdrożenia, a które mam nadzieję pomogą Ci w pracy z tym oprogramowaniem.


1. Wyłącz nieużywane dodatki. Dodatki mają wpływ na czas otwierania SOLIDWORKS, ale i niektóre z nich mogą wpływać również na wydajność pracy z systemem. Włączaj je tylko wtedy, kiedy chcesz z nich korzystać.


2. Poznaj wszystkie opcje systemu wpływające na wydajność i zdecyduj, które z nich włączyć a który wyłączyć. Jeżeli włączysz „Tryb dużego złożenia” zauważysz różnicę w wyświetlaniu grafiki oraz w samej obsłudze programu. SOLIDWORKS® po prostu przełączy odpowiednie opcje systemu sam … a zatem
3. Używaj „Trybu dużego złożenia”.4. Poza ustawieniami systemu mamy również pewne opcje „Właściwości dokumentu”, które wpływają na wydajność SOLIDWORKS® – znajdziesz je w zakładkach: Jakość obrazu, Konfiguracje, Konstrukcje spawane. Ustawienia te idą z plikiem a zatem uwzględnij je w szablonach dokumentów.5. Pracuj na dysku lokalnym, oczywiście na dysku SSD. Jeżeli do tej pory pracowałeś z plikami na dysku sieciowym to skopiuj większy projekt do siebie i sprawdź różnicę.

6. SOLIDWORKS używa specjalnego algorytmu wyszukiwania i otwierania plików projektu: https://help.solidworks.com/2023/english/SolidWorks/sldworks/c_Search_Routine_for_Referenced_Documents.htm. Zminimalizuj lub wyeliminuj foldery w folderach dokumentów odniesienia. Zminimalizuj liczbę podfolderów w folderze projektu i nie przenoś podłożeń do podolferów, chyba że naprawdę tego potrzebujesz. Zminimalizuj liczbę dysków i folderów w odwołaniach w złożeniu.

7. Punkt siódmy. Za mało uwagi przywiązujemy do trybu, w którym otwierany jest plik. Ja zazwyczaj otwieram złożenie z komponentami wczytanymi do pełnej pamięci a ten tryb powinien być tym ostatnim z palety wyboru. SOLIDWORKS ma dwa tryby pracy tylko podglądu oraz tryby hybrydowe z ograniczeniem możliwościami edycji. Jeżeli znasz ograniczenia poszczególnych trybów pracy możesz dobrać ten odpowiedni. Im większe złożenie tym wybór otwierania projektu staje się istotniejszy. Ogólnie chodzi o to, aby nie ładować do pamięci wszystkiego a tylko to nad czym aktualnie będziemy pracować.8. Z punktem siódmym związane są tzw. SpeedPaki. SpeedPak to specjalna konfiguracja złożenia, która ładuje dane graficzne oraz tylko niezbędne do pracy elementy geometrii. Wprawdzie zwiększa rozmiar pliku, ale przy bardzo dużych złożeniach odciąża je co umożliwia jakąkolwiek pracę na poziomie całego wyrobu. Jeżeli do tej pory nie korzystałeś z tej funkcjonalności koniecznie naucz się działać ze SpeedPakami.9. To w jakiś sposób modelujesz, jakich i jak używasz operacji tworzących model, wiązań w złożeniu ma olbrzymie znaczenie na wydajność SOLIDWORKS®a.

  • Liczba operacji, ich kolejność oraz to jaką geometrię tworzą.
  • Czy dodawałeś do dużego złożenia kilkadziesiąt sprężyn modelowanych helisą /spiralą plus komponenty z zamodelowanym gwintem a nie z „Oznaczeniem gwintu”? Tam gdzie jest to możliwe należy korzystać z uproszczonych modeli, bez zbędnych operacji tworzących inne ściany niż płaskie. Zdecydowanie unikaj operacji helisa/spirala.
  • Wszelkie szyki w modelowaniu są obciążające a w szczególności te generujące dużą liczbę kopi operacji. „Szyk geometrii”, krotność wystąpienia, ale i to w którym miejscu operacja szyku znajduje się w drzewku ma znaczący wpływ na czasu przebudowy.
  • Tam gdzie to możliwe należy włączyć szyk geometrii. Zamiast np. operacji tworzących powierzchnię radełkowaną może wystarczy nałożyć odpowiedni wygląd / teksturę na ściankę?
  • Dla skomplikowanych części należy stosować zamrożenie operacji.
  • Przebudowa złożenia odbywa się w kolejności: komponent, wiązania, szyki a następnie operacje w złożeniu. Wiązania zatem przebudowywane są przed operacjami na złożeniu. Tak więc, kiedy wiążesz z operacjami i szykami złożenia, operacje wpływają na wiązania, a SOLIDWORKS rozwiązuje wiązania dwukrotnie. Aby zapobiec nieskończonym pętlom, SOLIDWORKS zatrzymuje się po dwóch iteracjach. Unikaj zapętleń.
  • Należy unikać wiązań definiowanych szeregowo, a tym bardziej do ruchomych komponentów.
  • Tam gdzie będzie wymagane pokazanie różnych pozycji należy stosować konfiguracje a nie elastyczne złożenia, które „są wolniejsze”.
  • Warto poznać narzędzie „Kontroler wiązań”.
10. Na oddzielny punkt zasługuje sposób podejścia do importowanych plików. Komponenty handlowe to zazwyczaj zaimportowane bryły bez historii operacji tworzących je. Bryły importowane znacząco zwiększają wielkość pliku, wpływają na czas otwierania, opóźnienia operacji, ale również obniżają wydajność pracy z rysunkiem. Przede wszystkim napraw błędy topologiczne wynikające z importu. Unikaj usuwania i przenoszenia ścian i przenoszenia brył. Usuń wszystkie niepotrzebne wyglądy a w szczególności te ze ścian. Zminimalizuj liczbę trójkątów graficznych ustawiając w takim pliku odpowiednią jakość obrazu. Uprość model do niezbędnego minimum tj. usuń geometrie nieużywane, te w środku modelu. Istotne jest przecież tylko kształt zewnętrzny. Może sprawdzi się DeFeatures? Może jednak warto zamodelować od nowa? Może uproszczony model wystarczy?Copyright © ADKSolid. All rights reserved.