Szybkie oznaczanie operacji technologicznej / obróbki / procesu / maszyny - w opcjach ogólnych MacroSolid możliwe jest zdefiniowanie nazw oraz wartości jakie mogą one przyjmować (1). W tabeli BOM zaplanowaliśmy specjalne kolumny. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM) na komórkę komponentu, na odpowiedniej kolumnie, spowoduje "oznaczenie operacji technologicznej / obróbki / procesu" (2). Oznaczenie rozumiane jest tutaj jako zdefiniowanie właściwości pliku np. LASER = x, GIĘCIE = TAK/NIE. Funkcjonalność obsługuje również definiowanie operacji z uwzględnieniem ich kolejności.Przewidzieliśmy opcję zbierającą informacje o definiowanych operacjach, opcję, która automatycznie utworzy właściwość sumującą (3). Możesz zdecydować, które z wymienionych procesów mają być sumowane (4). Jeżeli użyjesz "x" lub TAK/NIE jako wartość oznaczenia wówczas we właściwości sumującej użyta zostanie nazwa operacji. Możesz również wybrać, które z właściwości mają być przenoszone automatycznie do komponentów w złożeniu podczas definiowania obróbki na złożeniu (5).

Dwukrotne kliknięcie LPM na komórce komponentu na kolumnie sumującej (np. Obróbka) będzie czyściło wszystkie oznaczenia operacji procesu technologicznego.

Aby oznaczać jeszcze szybciej – zaznacz wiersze tabeli BOM z CRTL lub SHIFT i wybierz z menu kontekstowego odpowiednią opcję (6).
Definiowanie obróbki, ale z uwzględnieniem ich kolejności również jest możliwa. Po włączeniu opcji "Automatyczna kolejność" kliknięcie na kolejne kolumny będzie przypisywało kolejny numer operacji. Wraz z zapisem numeru np. LASER=1, GIĘCIE=2 będą uzupełniane dedykowane właściwości *OP.1, *OP.2, *OP.3 ... itd, np. *OP.1=LASER, *OP.2=GIĘCIE.

W tabeli BOM masz również możliwość wystawienia specjalnych kolumn *OP.1, *OP.2, ... itd (1). Klikając na komórkę takiej kolumny (2) otworzysz listę operacji, którą oczywiście wcześniej możesz uzupełnić (3). Wybierając z listy pozycję uzupełniasz tak na prawdę właściwość odpowiednio *OP.1, *OP.2, ... ale dodatkowo również jedną właściwość, która potrafi sumować się o wszystkie zdefiniowane operacje (4).
Na podobnej zasadzie działa definiowanie obróbki powierzchniowej / wykończenia powierzchni oraz obróbki cieplnej. Zaplanowaliśmy specjalne kolumny *Wykończenie i *Obróbka cieplna a za uzupełnienie listy odpowiada plik tekstowy, który otworzysz z poziomu okna "Opcje MacroSolid".
Copyright © ADKSolid. All rights reserved.